• head_image

Степ

степ. херсонский беллетристический сборник Степ. Херсонский беллетристический сборник. Херсон. 1886. СПб., тип. В. С. Балашева, 1886, 391 с.
Издан кружком херсонских литераторов во главе с писателем Д. В. Марковичем.
Содержание: Тулуб П. В степи. («По степи проезжал я раздольной...»), с. 1—2.— Мордовець Д. Будяк. (Оповідання), с. 3—11. — Левицький І. Невинна. (Оповідання), с. 12—26; Пісня про Бондарівну. [Замітка з текстом пісні], с. 27—29. — Карпенко І. [Тобілевич І. К.]. Бондарівна. (Драма в 4-х діях і 5-ти одмінах), С. 30—120. — Дніпрова Чайка. На лимані. («Ой широко лиман розливається...»), С. 121—123. — Браунер А. Идилия в плавнях. [Оповідання], с. 124—129; Бог простит. [Оповідання], с. 130—133; Тирса. [Оповідання. Укр. мовою], с. 133— 135. — Ганенко Марин. Семейно-имущественные отношения крестьянского населения в Елисаветградском уезде. (Материалы по обычному праву), с. 136—159.— Маркевич Елена. Свадебные песни в Елисаветградском уезде. [Стаття і 119 пісень], с. 160—234. — Марковим Д. Из уголовщины. (Рассказы): Йван из Буджака, с. 235—245; Два платочки, с. 245—251; «Шматок», с. 251—260; Омелько каторжний, с. 261—268.— Дніпрова Чайка. Зірка. («Кругом мряка, кругом хуга...»), с. 269—270. — Шрам К. Украинская деревня по произведениям гг. Старицкого и Кропивницкого. [Стаття], с. 271—312. — Конощенко А. «В невеселую годину...», с. 313—314.— Заволока М. Бідна дівчина. (Оповідання), с. 315—337. — Залозний П. Сиротина. («Сиротина! Боже добрий!»), с. 338. — Пенчуківець. Тарасенко. (Оповідання), с. 339—350. — Русов А. Областное начало в земской статистике. [Стаття], с. 351—391.
Первые украинские альманахи появились в 30-40-х годах ХІХ столетия. Различные по идейному направлению и художественному уровню - они дают богатый материал для обобщений и выводов борьбе групп, течений и стилей в украинской литературе ХІХ века.
Херсонский беллетристический альманах "Степь" был издан в 1886 году. Появление его можно отнести к значительным культурно-политическим событиям в Украине. Он стал четвертым альманахом, в котором часть произведений были написаны на украинском языке.
Емский указ 1876 года (подписанный Александром ІІ в городе Емске в Германии) запрещал украинское печатное слово. Запрещались также публичные выступления, театральные постановки, лекции, концерты, печатание текстов к нотам, переводы на украинский язык произведений зарубежных авторов. Формально разрешалось издавать образцы народной словесности, исторические и художественные произведения.
Альманах "Степь" был литературным изданием, ознаменовавшим собой новый этап в развитии украинской литературы.

ІВАН ФРАНКО ПРО ХЕРСОНСЬКИЙ АЛЬМАНАХ "СТЕП"

В р. 1886 спромоглися херсонці на белетристичну збірку «Степ», що вийшла, одначе, не в Херсоні і не в Одесі, а в Петербурзі. Збірка вийшла мішана щодо мови. Обік українських, були тут також російські праці. Із відомих імен стрічаємо тут знов Данила Мордовця оповідання «Будяк» та Івана Левицького-Нечуя оповідання «Невинна». Дніпрова Чайка дала також дві поезії. Пані Олена Маркович помістила тут весільні пісні, записані в Єлисаветградськім повіті, а Марія Ганенко—розвідку про сімейно-маєткові відносини селянської людності Єлисаветградського повіту; обі праці сих дам писані, розуміється, окрім текстів пісень, російською мовою. Уперве виступає тут на літературне поле Іван Карпенко, псевдонім Івана Тобілевича, що під сим псевдонімом опісля здобув собі славу не тільки доброго актора, але також найкращого українського драматурга. В «Степу» він помістив свою драму «Бондарівна», слабу з історичного і драматичного погляду. Гарним придбанням «Степу» були чотири оповідання Дмитра Маркевича «Из уголовщины», писані, одначе, українською мовою, в яких автор виявив неабиякий белетристичний талант. Фігурують у збірці ще три невідомі мені ближче оповідачі, а, власне, А. Браунер, що помістив там три маленькі оповідання, з яких лиш одно «Тирса» українською мовою; далі Пенчуківець, очевидно, псевдонім, що помістив оповідання «Тарасенко», і М. Заволока (чи не псевдонім Михайла Грушевського?), що дав оповідання «Бідна дівчина». Згадаю ще про дві наукові праці, писані російською мовою, а власне А. Р у с о в а, Областное начало земской статистики і К. Ш р а м а, Украинская деревня по произведениям Старицкого и Кропивницкого. Автор сієї остатньої розвідки, зложивши з виписок із драм обох названих письменників малюнок українського села, кінчить його увагою: «а наскільки сей малюнок відповідає дійсності, не можемо сказати».Іван Франко. Зібр. творів у п'ятидесяти томах. - К., 1984. - Т. 41. - С. 383-384